Kaukokiito

Vi har tillsammans med Kaukokiitos arbetsklädesgrupp designat en ny kollektion för 2022. Temat för kollektionen är "arbetskläder för en pionjär inom transportbranschen" vilket är isamklang med Kaukokiitos kärnvärden "arbetsmiljö och ansvar".

Arbetskläder för en pionjär i transportindustrin

Vi har tillsammans med Kaukokiitos arbetsklädesgrupp designat en ny kollektion för 2022. Temat för kollektionen är"arbetskläder för en pionjär inom transportbranschen" vilket är isamklang med Kaukokiitos kärnvärden "arbetsmiljö och ansvar".

Designen i kollektionen av arbetskläderna tar hänsyntill olika arbetsförhållanden, ergonomiska behov samt andningsförmåga ochmaterialunderhåll. Moderna och hållbara arbetsklädesmaterial har valts. Engrupp anställda inom transportföretaget testade arbetskläderna och Touchpointfinjusterade kollektionen utifrån deras feedback.

Personalen var involverad från start i projektet kringarbetskläderna och vi intervjuade användare och tog deras behov hosarbetskläderna i beaktande. Testgruppen identifierade bekväma, flexiblaarbetskläder med god andningsförmåga som ett viktigt område för förbättring närdet gällde uthållighet i arbetet och att förbättra den.

Produktkraven

Arbetskläderna måste uppfylla branschens krav, vara hållbara och tåliga nog att klara av tung användning. Det är också i linje med Kaukokiitos värderingar att kläderna används till slutet av deras livslängd och att de kan återvinnas på ett hållbart sätt.

Materialvalen

Modernt och hållbart arbetsklädesmaterial.

”Det är fantastiskt att kunna förse det traditionella transportföretaget Kaukokiito med arbetskläder. Det är ett nytt, stort steg för oss på Touchpoint, och det främjar Kaukokiitos ledarskap i hållbarhetsarbetet. Vi ger gamla, utslitna arbetskläder ett nytt liv som industriella råmaterial. Här utnyttjar vi vår egen textilåtervinningsanläggning, Rester", säger Touchpoints försäljningschef Joni Mäenpää.

”Vi ville inleda samarbete med Touchpoint eftersom vi tror att de som pionjärer inom arbetsklädesbranschen kan erbjuda hållbara materialval och komplett service för arbetskläder till transportföretag. Det är i linje med våra värderingar att kläderna används till slutet av deras livslängd och kan återvinnas ansvarsfullt. Touchpoint hade en bra inhemsk lösning redo för det”, tillägger Kaukokiitos produktionschef Harri Puotinen.

Mer än 2000
Användare av arbetskläder
No items found.