Hållbarhet

Vi tar ansvar för hållbar utveckling. I vårt handlande tar vi ansvar för miljön med våra effektiva cirkulära lösningar. Vi ser också till att mänskliga rättigheter och ekonomiskt ansvar är kärnan i vår utveckling.
Demokauppa

Strategi

Vi jobbar utifrån en stark ekologisk värdegrund och vårt mål är att bygga ett ekosystem av cirkulär ekonomi och så småningom en mer miljövänlig textilindustri. Det är något vi kan åstadkomma tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

Det är högprioriterat för oss att lyssna på våra kunder och utveckla deras verksamhet med hjälp av vår expertis.

Vi strävar efter aktiva, långsiktiga och växande partnerskap med våra kunder och leverantörer.

Kvalitet & Efterlevnad

Vi förbinder oss till att efterleva våra egna värderingar, uppförandekod, lagkrav, regelverk liksom kvalitets- och miljöstandarder (ISO 9001 and ISO 14001).

Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och arbetssätt, som till exempel genom att utvärdera våra processer, utbilda vår personal och genom att jobba aktivt för att skapa engagemang hos våra intressenter.

Utvecklingen av våra kollektioner och tjänster är en pågående process eftersom våra kunders behov förändras. Standarder för arbetskläder uppdateras och nya mer miljövänliga material och lösningar introduceras på marknaden. Vi vill vara i framkant för att ge våra kunder nya innovationer.

Åtagande

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter, logistikkedjan och våra tjänster för att röra oss i en allt mer hållbar riktning och att aktivt rapportera om våra prestationer till intressenterna och UN Global Compact.

Vårt kortsiktiga mål är att producera arbetskläder som orsakar små utsläpp. Dessutom är vårt ambitiösa mål i stödet av utvecklingen i vår bransch, att Green Public Procurement-  och Circular procurement-kriterier ska bli vanliga i offentliga anbudsprocesser inom en snar framtid.

Produktion

Vi äger inga produktionsanläggningar, men arbetar med noga utvalda aktörer och målet är alltid ett långsiktigt partnerskap och nära samarbete.

Vi arbetar hårt för att våra kunders beställningar ska levereras enligt överenskommelse, även under utmanande omständigheter. Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar på hög kvalitet och ekologiska arbetskläder liksom på våra relaterade tjänster.

Vi har nära kontakt med alla våra tillverkningspartners och genomför regelbundet revisioner och är medlemmar i Amfori BSCI.

Återvinning av textilier

Vår planet drunknar i sopor. Enbart i Skandinavien skapas mer än 360 miljoner kilo textilavfall varje år och det mesta bränns upp. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi i textilindustrin är nödvändig eftersom den inte kan vila på endast nytillverkade textilier.

För varje ny kollektion arbetskläder vi levererar, kommer vi att ta tillbaka en lika stor mängd uttjänta textilier från våra kunder. Våra kunders gamla textilier omvandlas till nya råmaterial för industriella behov, helt i enlighet med våra mål.

Hållbarhetsrapporter

Vi rapporterar årligen om vår verksamhet i en hållbarhetsrapport. Du kan ta del av dem här.