Ett ansvarstagande Touchpoint

Vi tar ansvar för hållbar utveckling. I vårt handlande tar vi ansvar för miljön med våra effektiva cirkulära lösningar. Vi ser också till att mänskliga rättigheter och ekonomiskt ansvar är kärnan i vår utveckling.

Vår produkt

Vårt kortsiktiga mål är att producera arbetskläder som orsakar små utsläpp och är koldioxidneutrala.

Utvecklingen av våra kollektioner och tjänster är en pågående process eftersom våra kunders behov förändras. Standarder för arbetskläder uppdateras och nya mer miljövänliga material och lösningar introduceras på marknaden. Vi vill vara i framkant för att ge våra kunder nya innovationer.

Dessutom är vårt ambitiösa mål i stödet av utvecklingen i vår bransch, att Green Public Procurement-  och Circular procurement-kriterier ska bli vanliga i finska offentliga anbudsprocesser inom en snar framtid.

Vår materiallösning

Vårt mål är att skapa efterfrågan för miljövänliga material.

Produktionen av textila fibrer står för ungefär 35% av ett plaggs totala utsläpp under dess livslängd, så val av fiber är viktigt. De fibrer som vi fokuserar på att använda i våra material är till 90% polyester och bomull och det finns idag mycket bättre ekologiska lösningar när det gäller dessa två fibrer, som vi kan erbjuda kunder.

Återvunnen polyester

Polyester är en syntetisk fiber baserat på råolja. Vi väljer alltid återvunnen polyester framför nyproducerad för att kunna sänka utsläppen och för att jobba för den cirkulära ekonomin.

Återvunnen bomull

Återvunnen bomull görs av överbliven bomull eller kasserade bomullsplagg som redan har gjorts om till tyg genom en omdefibreringsprocess.

Återbildade fiber från cellulosa

Återbildade fibrer från cellulosa är ett bra alternativ till bomull, eller till och med ett substitut för det i textilier. Vår partner Spinnova är en av pionjärerna i världen i att tillverka miljövänliga återbildade cellulosafibrer.

Vår produktion av arbetskläder

Målet är en ständigt pågående utveckling av en ansvarsfull produktion.

Pålitliga produktionspartners och transparens i våra produktionskedjor är av största vikt i verksamheten. Vi äger inga produktionsanläggningar, men arbetar med noga utvalda aktörer och målet är alltid ett långsiktigt partnerskap och nära samarbete.

Under 2021 skedde vår produktion till nästan 65% i de baltiska länderna och Estland var det största landet. Uppskattningsvis kunde 76% av produkterna transporteras landvägen. 2021 påbörjade vi uppsamling av spillbitar från tillverkningen hos våra partners som finns i närheten av oss. Spillet kommer att processas av vårt dotterbolag – en anläggning som fokuserar på just att ta hand om textilt avfall.

Vår lösning för cirkulär ekonomi

Målet är att skapa en mer hållbar service kring arbetskläder.

Från 2021 jobbar vi för att återvinna alla gamla textilier som vi har sålt till kunder. För varje ny kollektion vi levererar, kommer vi att återvinna en motsvarande mängd gamla textilier. Våra kunders uttjänta textilier kommer inte att hamna på en soptipp, utan istället bli till ny råvara – helt i linje med vårt åtagande.