Vårt koncept

Vi kan ta hand om allt som rör arbetskläder så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

1. Analys

Vi börjar med en analys av dina behov, krav och dina hållbarhetspreferenser för att skräddarsy en lösning som passar din organisation.

Allt för att säkerställa att våra hållbara arbetskläder kommer att ha önskad effekt på ditt företag och på planeten.

2. Design

Nästa steg är att designa din kollektion.

Utan att kompromissa med produktens design, funktionalitet, kvalitet eller komfort, syftar vår designprocess till att återanvända textila råmaterial, minska mängden nytt textilmaterial som används och att sänka koldioxidutsläppen, bland annat.

3. Prototyper & testning

När designen är klar tillverkar vi prototyper av kollektionen för att säkerställa att den uppfyller alla dina krav på kvalitet, hållbarhet, passform, utseende och varumärkesprofil.

Kollektionens lämplighet säkerställs genom interna kvalitetstester samt användartester.

4. Produktion & återvinning

Efter att kollektionen har godkänts går den i produktion.

Vårt löfte är att för varje levererad kollektion kommer vi att ta tillbaka en motsvarande mängd textilier från våra kunder för vidare bearbetning. Din nya kollektion blir en naturlig del av den cirkeln.

5. Tjänster kring arbetskläderna

Baserat på analysen föreslår vi en rad tjänster som kommer att säkerställa kundanpassad och effektiv hantering av dina arbetskläder med syftet att minska miljöpåverkan.

Anpassad webbutik, kundsupport, lagerhållning, distribution och logistik är några av de tjänster vi erbjuder.

6. Optimering

I nära samarbete med kunden optimerar vi lösningen genom att samla in kundfeedback, förbättra kollektionen och hur vi erbjuder våra tjänster.

Vi är glada att hjälpa till med livscykelbedömning och komma med förslag som fortsätter att ytterligare förbättra din organisations miljöpåverkan. Vi tillhandahåller även beräkningar av de positiva effekterna som din kollektion ger.