Sakupe

“Personal- och patientsäkerhet står i centrum vid designandet av arbetskläder för sjukvårdssektorn. Därför är det helt nödvändigt att involvera slutanvändarna i utvecklingsprocessen. Tillsammans med säkerhet och funktionalitet ville vi också fokusera på hållbarhet och materialens livscykel.”

Miljömässiga värderingar som en avgörande faktor i sjukvårdens arbetskläder

Genom en noggrann anbudsprocess valdes Touchpoint ut som Sakupes partner i moderniseringen av deras sjukvårdsanställdas arbetskläder. Den banbrytande anbudsprocessen lyfte hållbarhet och återvinningsbarhet som nyckelkriterier jämte pris och kvalitet. Vi skapade en kollektion med fokus på hållbarhet genom materialvalen. Med rätt material kan vi förlänga produkternas livslängd och underlätta hanteringen av uttjänta textilier. Istället för att bränna gamla plagg i kollektionen kan de som innehåller mikrofiber återvinnas som råvara i slutet av sin livscykel. Kollektionen skapades i samarbete med sjukvårdsanställda och att engagera dem spelade en avgörande roll i produktutvecklingen.

Produktkraven

Återvinningsbarhet, säkerhet och komfort var de huvudsakliga kriterierna för Sakupes nya kollektion av arbetskläder.

Materialvalen

Plaggen som görs av mikrofiber kan återvinnas som råvara.

De nya kollektionerna började användas på Tampere universitetssjukhus i början av 2020. Senare kommer kollektionen att utvidgas till Sakupe Oys samtliga fem sjukhusdistrikt och användas av upp till totalt 20 000 personer.

20 000
slutanvändare
No items found.