‹   Nyheter

Att sluta loopen: Touchpoint lanserar nya arbetskläder i ReTouch-material

8.2.2024

Touchpoint, en pionjär inom hållbara lösningar för arbetskläder, lanserar ett nytt material för arbetskläder tillverkat av återvunna fibrer från textilföretaget Rester. De återvunna fibrerna bearbetas från uttjänta arbetskläder och utgör ett viktigt steg mot en cirkuläråtervinning av textilier och en mer hållbar affärsmodell.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet av två föregångare inom textilindustrin har resulterat i ReTouch - ett nyttbomulls-/polyestermaterial för krävande arbetsklädselapplikationer.

Det som gör ReTouch speciellt är att det uppfyller kraven för hållbarhet hos arbetsklädesmaterial, även om det innehåller 10,5% återvunna fibrer från kasserade lakan och arbetskläder. Återvunnet innehåll i tyget minskar dess koldioxidavtryck med nästan 10 % jämfört med ett liknande tyg tillverkat av helt nya råmaterial.

Produktutvecklingen av det här material till arbetskläder startade redan 2021 med målet att bevisa att mekaniskt bearbetade återvunna fibrer är lämpliga för ändamålet.

"Hos Touchpoint är vi glada att vårt ReTouch-material uppfyller kvalitetskraven för arbetsklädesmaterial och att det är lämpligt för industriell tvätt", säger Noora Salonoja, VD för Touchpoint. "Vi kan nu erbjuda mer hållbara lösningar till vår breda kundbas, från servicebranschen till vården."

"Det långsiktiga produktutvecklingsarbetet i samarbete med olika intressenter är ett bevis på att insamling, sortering och mekanisk återvinning av kasserade textiler har värde i en textilcirkulärekonomi. Vi har redan möjlighet att påskynda omvandlingen av textilsektorn och sätta nya standarder för textilier", säger Anna-Kaisa Huttunen, direktör för partnerskap på Rester.

Återvinning av textilfibrer är inte den enda lösningen på det växande problemet med textilavfall, men det kommer att minska användningen av helt nya råmaterial från Asien och minska utsläppen från textilproduktion, vatten- och energiförbrukning.

Produktionen av textilfibrer har fördubblats under de senaste 20 åren (Textile Exchange 2022), och textilsektorn står för betydande klimatutsläpp: produktionen av ett ton textil genererar cirka 15-35 ton koldioxidekvivalenter (EEA 2023a).

Europa genererar cirka 7,5 miljoner tontextilavfall per år, varav ungefär en tredjedel samlas in och endast 1 % återvinns framgångsrikt till fibrer.

Av de 90 miljoner kilo textilavfall som genereras årligen i Finland blir cirka 80 % råmaterial för energiproduktion (Gaia, STJM 2020). Behovet av mer hållbara metoder inom textilsektorn är uppenbart.

Nästa mål för Touchpoint och Rester är att utvidga användningen av återvunna fibrer i andra arbetsklädesmaterial och gradvis öka andelen återvunnet innehåll i tyger.

ReTouch-tyget har redan testats i produktutvecklingsfasen av Lindström, ett företag som har uthyrning av arbetskläder och de är intresserade av att lägga till materialet i sittsortiment av tyger.

 

Kontaktpersoner:
Noora Salonoja, VD/ Touchpoint Oy
Tel. +35850 323 9620

Anna-Kaisa Huttunen, Direktör för Partnerskap /Rester Oy
Tel. +35840 738 1015

 

Touchpoint Oy, grundat 2008, är en nordisk pionjär inom ansvarsfulla arbetsklädes tjänster och textilåtervinning.Tillsammans med våra kunder och intressenter främjar vi den ekologiska och ansvarsfulla implementeringen av en heltäckande arbetsklädestjänst.

Våra kunder verkar på ett brett spektrum av professionella och offentliga tjänstesektorer, som vård, detaljhandel, transport, hotell och försvar. Vi är grundare och majoritets ägare av textil återvinnings företaget Rester Ltd och som sådana åtar vi oss att ansvarsfullt återvinna alla textilier vi levererar till våra kunder www.touchpointww.com

Rester Ltd är en global ledare inom banbrytande värdekedjor för textilåtervinning. Företaget bearbetar textilier mekaniskt till nya textilfibrer som kan användas inom en rad olika tillämpningar från textilindustrin till tekniska non-woven-material som ersättning för helt nya material.

Resters kundbas består av företag som tar emot textilavfall och företag som använder Rester-återvunna fibrer i sin egna produktion. Resters uppdrag är att hitta de bästa möjliga användningarna för olika typer av material. Resters fiberprodukter har tilldelats Global Recycled Standard-certifiering.

Rester grundades 2019 och startade sina industriella operationer i Paimio i november 2021 och öppnade ett kontor i Sverige 2022. Rester ägs av Touchpoint Group Oy, Lindström Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Taaleri, Besodos Investors Oy, Outi Luukko och grundarna samt nyckelpersonalen. www.rester.fi