‹   Nyheter

Enough is enough-Sustainable textile procurement. Webinar

22.2.2024

Hela textilsektorn står inför en förändring. EU:s ambition för 2030 är att få företagen att bedriva verksamhet på ett mer hållbart sätt. Det finns en tydlig önskan hos företagen att bli mer ansvarsfulla, men hur?Tillsammans med Rester bestämde vi oss för att organisera ett webinar för att ge textilköpare några tips om hur man fattar mer hållbara inköpsbeslut. Se inspelningen av den intressanta diskussionen, du kommer att få många bra insikter om hur man förbättrar textilkällor.

Stéphane Popescu / VD, COSE361 Sustainable Apparel & Footwear Consultancy

Stéphane förklarade vilka 4 punkter i EU:s textilstrategi som alla som arbetar inom textilsektorn bör känna till (eller följa noga):

 1. EPR (det har funnits i     Frankrike i 10 år!)
 2. ESPR och Digital Product     Passport
 3. Gröna påståenden och PEF
 4. CSRD och ESRS

Stéphane berättade om EU:s övergripande textilstrategi och vad vi i framtiden kommer att behöva rätta oss efter. Vi fick också höra om vad Frankrike redan har gjort i sitt långsiktiga arbete och Stéphane delade med sig av några bra företagscase. Enligt Stéphane är det arbetsklädessektorn som kommer att kunna uppfylla de framtida kraven inom textilsektorn eftersom sektorn för arbetskläder är väl rustad för att göra övergången till cirkulärekonomi, transparens, användning av ekodesignriktlinjer och att samarbeta inom branschen.

Stéphanes höjdpunkter:

 • Transparens & Spårbarhet
 • Föredragna material (observera att det inte kommer att finnas tillräckligt för alla i framtiden)
 • Cirkulär ekonomi
 • PEF

Hanna Lehmuskoski / Miljöchef, Kesko – K Group

Kesko är världens mest hållbara återförsäljare enligt den nyligen publicerade Global 100-listan. Hanna berättade om Keskos arbete med hållbarhet och vi lärde oss att, i grunden, är hållbarhet ett val hos Kesko. Hannas höjdpunkter inkluderade också Keskos utsläpp, uppförandekod och globala värdekedja. Visste du att Kesko skickar sina uttjänta arbetskläder till Rester för fiberåtervinning?

Hannas höjdpunkter:

 • Ha koll på källorna till dina råvaror
 • Identifiera din leveranskedja och hitta områden som behöver förbättras
 • Data!

Tomi Hilvo / Nordic Way Group

Tomi presenterade det hållbara ramverket för att driva affärer och hur man överbryggar klyftan mellan försäljning och hållbar affärsverksamhet. Tomi tryckte på vikten av en holistisk syn på hållbarhet, vilket ger fördelar för alla affärsområden. Tomi lyfte också att det är en pågående process för alla, vilket innebär att ingen någonsin är klar med dessa saker. Det viktigaste är att vidta åtgärder!

Tomis höjdpunkter:

 • Samarbete
 • KPI:er
 • Holistiskt tänkande

Tomi Hilvo/Noora Salonoja, VD Touchpoint Oy med Anders Mixe, Kategorichef, Capio Nordic

I vår paneldiskussion delade vi med oss av en berättelse med exempel på ett samarbete där arbetsklädeslösningar har gett både hållbart och ekonomiskt mervärde för köparen och producenten. Och slutresultatet av ett framgångsrikt samarbete har ökat medarbetarnas tillfredsställelse med arbetskläderna.

Capio, en leverantör av tjänster inom hälsovård, har antagit ett holistisk förhållningssätt i anskaffandet av sina nya arbetskläder. I paneldiskussionen lyftes alla faktorer fram som behövde beaktas för att göra arbetskläder så långlivade som möjligt och hur 26 storlekar på byxor kunde täckas in med bara nio storlekar.

Paneldiskussionens höjdpunkter:

 • Våga göra saker annorlunda än tidigare
 • Ha en öppen diskussion
 • Samarbete

Anna-Kaisa Huttunen/ Partnerskapschef, Rester Oy

Anna-Kaisa förde in en textilåtervinnares perspektiv kring anskaffningen av textilier. Anna-Kaisa illustrerade sina huvudpoänger med ”tänk om?”-frågor. 

I nuläget återvinns endast 1% av kasserade kläder. I ett textilproblem som omfattar hela EU med 7,5 miljoner ton kasserade textilier är 1 % återvinning för lågt. Tänk om industrin kring uttjänta textilier är guldgruva av resurser som bara väntar på att bli upptäckt? Anna-Kaisa avslöjade också några myter om textilåtervinning och påpekade att kostnadseffektivitet uppnås när det finns en efterfrågan på återvunna produkter.

Anna-Kaisas höjdpunkter:

 • Små steg mot det nya normala
 • 10 % återvunnet innehåll i textil räcker till att börja med
 • Låt oss acceptera de möjliga melange-färgerna hos återvunna textilier 

I slutet av webinar fick våra talare fler frågor, vilket gav intressant information, så som vilka textilier Kesko-Group återvinner, hur Frankrike skapar incitament för återvinningstjänster och vikten av samarbete inom den cirkulära ekonomin för textilier. Vår moderator Hanne avslutade diskussionen genom att lyfta fram ytterligare 3 punkter på vägen till en mer hållbar framtid.

 • Tillsammans
 • Data!
 • Beteendeförändring

Se inspelningen av helawebbinariet här!