‹   Nyheter

FN:s Global Compact nätverk

30.5.2023

Touchpoint är ett av de få arbetsklädesföretagen somär medlemmar i FN:s Global Compact-nätverk i Finland. 9/5 deltog vi i organisationens vårseminarium där vi fick höra om hur FN:s hållbarautvecklingsmål uppnås i medlemsföretagen. Evenemanget innefattade även enpresentation av en undersökning som visar i vilken utsträckning tjänster ellerprodukter från de 192 medlemsföretagen i nätverket för företagsansvar bidrartill eller hindrar att FN:s hållbara utvecklingsmål nås.

Undersökningen, som har genomförts av Upright, är somett "klassfoto" som visar att vi tillsammans uppnår många positivaeffekter, men att vi har stor potential att främja alla 17 hållbarautvecklingsmål och minimera negativa effekter. I förhållande till FN:s Agenda2030 för hållbar utveckling finns det mycket arbete kvar att göra, eftersom detför närvarande är så att:

●      Endast cirka 30% av ländernakommer att uppnå målen om utrotning av fattigdom

●      Vi är ungefär 300 år efternär det gäller jämställdhet

●      Världens 26 rikasteindividers förmögenhet motsvarar resurserna som den fattigare hälften avplanetens befolkning har

Om du vill påverka de hållbara utvecklingsmålenpositivt, som Mål 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion) och Mål 13 (Klimataktion), genom dina inköp av arbetskläder, är du välkommen att kontakta Touchpoints team!