‹   Nyheter

Lidl återvann nästan 4 000 kilo arbetskläder i Finland 2022

27.3.2023

Slutet på livscykeln för Lidls anställdas arbetskläder innebär nytt liv när vi återvinner dem till råmaterial hos Rester. Under 2022 återvanns nästan 4 000 kilo av Lidls arbetskläder. Arbetskläderna bearbetas till återvunna fibrer. Återvinning av arbetskläder är ett konkret exempel på Lidls engagemang för livsmedelsindustrins gemensamma materialeffektivitet.

Lidl har återvunnit sina arbetskläder sedan november 2021. Arbetskläderna bearbetas till återvunna fibrer vid vår återvinningsanläggning Rester. Under 2022, som en del av vårt gemensamma projekt, återvanns 3 896 kilo arbetskläder. Förbränning av samma mängd textilier som avfall, skulle ha orsakat ett utsläpp på cirka 4 000 kilo koldioxid. Samtidigt sparas 2 miljoner liter vatten när en motsvarande mängd fiber ersätts med uttjänta textilier.

"För oss är detta samarbete viktigt eftersom textilåtervinning är en växande industri som diskuteras mycket. Vi letar ständigt efter nya sätt att återvinna allt mer material", säger Anna Liitiäinen, projektledare för återvinningslogistik på Lidl.

Hos Lidl skickas gamla och rena arbetskläder från butiks- och distributionscentra sorterade efter material till Rester i Paimio för återvinning. Vid Resters anläggning återvinns textilierna genom att skära dem i bitar och mekaniskt öppna materialet till fibrer, som sedan levereras i balar för vidare bearbetning av olika aktörer i industrin. Resters återvunna fibrer kan användas för att tillverka tråd, tyg, olika fiberbaserade material och kompositer.

Lidl deltar i materialeffektivitetsåtagandet

Återvinning av arbetskläder är ett exempel på Lidls insatser för materialeffektivisering. Lidl har deltagit i livsmedelsindustrins materialeffektivitetsåtagande sedan 2018. Målet med åtagandet är att minska miljöpåverkan, främja cirkulär ekonomi och förbättra företagens konkurrenskraft.

Under den första avtalsperioden 2018-2021 minskade Lidl sitt avfall genom att införa den populära förlustförebyggande försäljningen. Försäljningen erbjuder ätbara men övermogna frukter och grönsaker samt dagsgamla bageriprodukter till ett rabatterat pris.

Under den andra avtalsperioden 2022-2026 har Lidl åtagit sig att fortsätta sitt arbete för att optimera återvinning och minska matsvinn, samt minska mängden plast och öka andelen återvunnen plast i sina egna varumärkesförpackningar.