‹   Nyheter

Touchpoint of View: EU:s avfallsdirektiv om insamling av textilier separat från annat avfall

27.12.2022

Många har säkert hört talas om EU:s framtida avfallsdirektiv om insamling av textilier separat från annat avfall och skyldighet att återvinna textilier, vilket rör återvinning av uttjänta textilier. Det här direktivet har tillämpats flexibelt på företag sedan sommaren 2022. Detta fick vi lära oss under ett webinar som vi organiserade för våra kunder och partners i början av november. Finland har velat vara i framkant beträffande detta och kommunernas separata insamlingsdirektiv kommer att träda i kraft 1 januari 2023. På EU-nivå införs det 2025. Vi på Touchpoint trodde att detta skulle gälla från nästa år men vi hade fel. Ändå kan tillsynsmyndigheter ingripa om textilier återfinns i företags energiavfall.

Vi bjöd in Sirje Stén från miljödepartementet för att få en presentation av "Organisering av avfallshanteringen i företaget och nya separata insamlingsdirektiv”.

Vi fick en omfattande genomgång om avfallshantering och en påminnelse om att mängden avfall primärt ska minskas och att avfallshantering alltid är det sista alternativet även för textilier. Utöver detta pratade Resters Nina Pennanen om Resters aktiviteter och om de senaste nyheterna från området återvinning av textilfibrer.

Sirje betonade att företag i regel inte använder kommunernas service för avfallshantering och att företag är ansvariga för att se till att deras avfall får rätt sluthantering. Det fanns inget utrymme för ordet “avfall” i Nina Pennanens tal, för även utslitna textilier är material till nya råmaterial för Rester. Resters maskiner har varit igång i ett år nu och många lärdomar och framgångar har skördats. Vi på Touchpoint är extremt stolta över arbetet och aktiviteterna hos Rester, som vi grundade 2019. Eftersom anläggningen öppnade först förra året så har Resters tempo varit beundransvärt. Nu när direktivet kommer gällande separat insamling av textilier och möjligen skyldighet att ta ett större producentansvar, förändras ansvarskraven för alla aktörer i textilbranschen, vilket gör att stegen för oss pionjärer känns lite lättare. Som företag har vi strävat efter att göra branschen mer ansvarstagande och nu börjar allt arbete att ge synliga resultat.

Visste du att Touchpoint redan från 2021 har åtagit sig att ansvarsfullt återvinna alla textilier som vi levererar till våra kunder och att rapportera mängden återvinning på årlig basis? I denna stund kan vi berätta att mer textilier har returnerats till Touchpoint av kunderna än ifjol.

• Skyldigheten att återvinna textilier har gällt företag sedan sommaren 2022

• Den primära sluthanteringen av textilier bör inte vara förbränning

• Rester återvinner uttjänta textilier

• Rester tar emot rena och torra uttjänta textilier

Se en sammanfattning av förändringarna i lagstiftning kring avfall på miljödepartementets YouTube-kanal: