‹   Nyheter

Touchpoint of View: Från arbetskläder till arbetskläder – var är vi nu?

28.12.2022

Tidigare i år berättade vi om vårt projekt att utveckla ett nytt högkvalitativt återvunnet material för arbetskläder tillsammans med Klopma/TDV och Rester. I projektet samlas gamla arbetskläder in från Touchpoints kunder, Rester Oy återvinner dem och gör nytt textilfiber och Klopman/TDV ansvarar för tygproduktionen. Den slutna loopen av arbetskläder har varit vår vision under lång tid och nu har vi tagit konkreta steg mot att förverkliga den. När målet är att utveckla tyger till arbetskläder och kläder som håller högsta standard gällande kvalitet och slitstyrka är det många saker i projektet som måste tas i beaktande. Nu ska vi berätta lite kring vart vi är på väg i projektet.

När vi startade valde vi material utifrån hållbar utveckling. Ur kundens synvinkel var flexibel kvalitet det mest intressanta, men eftersom vi håller på med en helt ny produkt genom att utveckla råmaterial, vill vi garantera den bästa tänkbara kvaliteten på råmaterialen som är basen. Dessutom försämras återvinningsbarheten av elastan i kläderna. Till slut valde vi ett par alternativa material att jobba med, med målet att få band och styrka.

Vad har tagits med i beräkningarna och säkerställts under projektets framskridande?

Vilken typ av råmaterial:

• fiberkvalitet

• fiberlängd

• fiberfärg

• fiberstyrka och uthållighet  

• hållbarhet i garnproduktion

Vi gjorde flera tester och experiment genom stickprov i fiberproduktionen, från vilka de bästa möjliga mekaniskt fibrerade råmaterialen (från återvunna material) valdes ut. Egenskaperna hos fiber som vävs till garn påverkas av många saker, som till exempel temperatur och fuktighet under processen hos Rester.  

Egenskaper hos garnet som ska produceras:

• fiberdensiteten i garnet

• fiberlängd

• trådspiral

• garnets tålighet

• fiberinnehåll i garnet

• fiberkombination som ger bäst resultat

• vilken är summan av återvunnet fiberinnehåll relativt till andra fibrer

Beträffande egenskaperna hos garnet har vi gjort flera tester innan vi har spunnit garnet. När det är redo och testat kan vi väva själva tyget. I produktionen av materialet har vi gjort kompositionstester med olika väft och antal varptrådar. Materialets tekniska egenskaper testas också, så som nötningsbeständighet och krympning.  

Valet av partner för att skapa kostnadseffektiva material har också krävt väldigt många val och mycket beslutsfattande. Varje fas i projektet har tagit mer tid än vi från start uppskattade att de skulle ta, men vi vill erbjuda marknaden ett funktionellt och ekologiskt material!

Vilka utmaningar har uppstått i projektet?  

• Covid (behöver knappast utvecklas)  

• Efterfrågan på marknaden av återvunnen polyester har vuxit explosivt: utmaningarna är tillgången, tidsscheman och fraktpriser

• Efterfrågan på återvunnet tyg har ökat, vilket i sin tur har lett till fler marknadsaktörer

Ett skapligt projekt, eller hur?! Det finns så mycket att ta hänsyn till när man gör material som är socialt och ekologiskt hållbara och samtidigt ska vara kostnadseffektiva! Vårt mål är att ha vårt nya slutna loop-tyg färdigt nästa år, så stay tuned!