‹   Nyheter

Var tog vår ambition att tillverka koldioxidneutrala arbetskläder vägen?

10.6.2024

Du kanske har läst på vår webbplats och i vår kommunikation om vår ambition att producera koldioxidneutrala arbetskläder. Faktum är att vi tog bort detta uttalande från vår kommunikation våren 2024. Att bekämpa klimatförändringar är en pågående process. På Touchpoint har vi samlat information om koldioxidinventeringar på företags- och produktnivå. Vi har rapporterat vårt koldioxidavtryck årligen i våra hållbarhetsrapporter, där du kan läsa mer om vad Touchpoints företags koldioxidavtryck faktiskt består av. Som företag kan vi kallas koldioxidneutrala eftersom vi årligen "kompenserar" utsläppen från vår egen verksamhet (scope 2), som inte är särskilt höga.

Trots detta har vi valt att ta bort målet om koldioxidneutrala produkter från vår kommunikation.

Varför?

På produktnivå kan beräkningar av koldioxidavtryck enkelt göras baserat på bra uppskattningar och vanliga utsläppsdatabaser. Vi kan erbjuda våra kunder "koldioxidneutrala" produkter genom att ”kompensera” utsläpp från material, produktion och logistik genom att köpa klimatkrediter som motsvarar de beräknade koldioxidutsläppen.

Koldioxidneutralitet kan uppnås genom att "kompensera" utsläpp som produceras i en sektor genom att minska dem i en annan, eller genom att köpa klimatkrediter för att "kompensera" de faktiska utsläppen.

Vi hoppas att du vet att koldioxidneutralitet inte betyder att en produkt eller tjänst är utsläppsfri. På grund av denna vanliga uppfattning är termen "koldioxidneutral" vilseledande för konsumenterna. Faktum är att EU vill klargöra kommunikationen av miljöpåståenden för produkter för att undvika greenwashing och att konsumenterna vilseleds.  

EU Green Claims-direktiv syftar till att styra frivilliga miljöpåståenden att presentera miljöpåverkan som helhet. Dessutom bör frivilliga påståenden också baseras på tredjepartsverifierad information.

Den viktigaste lärdomen vi på Touchpoint har fått under våra år av insamling av utsläppsdata har varit:

  1. vilka våra utsläpp är
  1. hur och var de genereras
  1. hur vi kan påverka dem
  1. vilka aspekter av beslut som kommer att ge små minskningar, och vilka som kommer att ge betydande minskningar.

Vi vill inte vilseleda dig i vår kommunikation, så vi försöker vara så transparenta som möjligt och i linje med de kommande direktiven. Ärligt talat finns det inget sådant som utsläppsfria kläder. Inom textilsektorn kommer de flesta utsläppen från materialen som används i textilierna. Det är viktigt att bättre förstå vad vi genuint kan göra för att minska utsläppen. Till exempel har vi nyligen lanserat ReTouch, ett tyg för arbetskläder som delvis är tillverkat av återvunna fibrer från gamla textilier, vilket har cirka 10% lägre utsläpp än ett liknande nyproducerat tyg till arbetskläder. Vi kommer att fortsätta vidta konkreta åtgärder för att hjälpa till att göra hela textilsektorn mer hållbar.

Slutligen vill vi betona att även om våra mål har förändrats, kommer du fortfarande att få arbetskläder med koldioxidkrediter från oss - så kontakta vårt team om du vill arbeta på ett gemensamt koldioxidkrediterat projekt för/med arbetskläder!