‹   Nyheter

Vi har undertecknat FIBS mångfaldsdeklaration

1.3.2023

Vi har undertecknat FIBS mångfaldsdeklaration. Det är ett verktyg utvecklat av FIBS för att hjälpa företag och andra organisationer som verkar i Finland att utveckla praxis kring arbetet med mångfald och inkludering. Genom att underteckna mångfaldsdeklarationen åtar vi oss frivilligt att främja mångfald, inkludering och jämlikhet på vår arbetsplats. Att underteckna mångfaldsdeklarationen är ett steg i rätt riktning, men det i sig räcker inte. Det är viktigt att organisationer har en tydlig mångfaldsplan som de regelbundet tittar på och utvärderar. Det är också viktigt att organisationer tydliggör för sina anställda att mångfald är ett viktigt värde som respekteras och främjas.

Var och en av oss kan främja mångfald och jämlikhet genom våra egna handlingar. Vi kan lära oss om olika bakgrunder och kulturer, undvika fördomar och diskriminering och uppmuntra andra att göra detsamma. Tillsammans kan vi skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle för alla. För mer information om FIBS mångfaldsdeklaration, besök deras webbplats.

https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/fibss-diversity-services-help-companies-increase-their-competitiveness-and-profitability/