Hållbarhetsrapport

Touchpoints hållbarhetsrapport 2021
I enlighet med våra hållbarhetsmål, har vi förbättrat en rad områden inom vår verksamhet och våra anställdas kompetens. 2020 satte vi konkreta hållbarhetsmål för första gången och i denna hållbarhetsrapport presenterar vi vår hållbarhetsstrategi och implementeringar som skedde 2021. I de följande avsnitten kommer vi att diskutera nyckelperioder under året och våra prestationer.
Klicka på bilden för att läsa rapporten

Vår hållbarhetsrapport från 2020 kan du läsa här.