Kvalitetspolicy

Touchpoint
kvalitetspolicy

På Touchpoint strävar vi efter att hålla hög kvalitet, göra etiska affärer och att ständigt arbeta för förbättring. Vi jobbar utifrån en stark ekologisk värdegrund och vårt mål är att bygga ett ekosystem av cirkulär ekonomi och så småningom en mer miljövänlig textilindustri. Det är något vi kan åstadkomma tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

Hörnstenarna för vår kvalitetspolicy

Kundnöjdhet: det är högprioriterat för oss att lyssna på våra kunder och utveckla deras verksamhet med hjälp av vår expertis.

Leveranssäkerhet: vi arbetar hårt för att våra kunders beställningar ska levereras enligt överenskommelse, även under utmanande omständigheter. Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar på hög kvalitet och ekologiska arbetskläder liksom på våra relaterade tjänster.

Pågående förbättringsarbete: vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och arbetssätt, som till exempel genom att utvärdera våra processer, utbilda vår personal och genom att jobba aktivt för att skapa engagemang hos våra intressenter.

Partnerskap: vi strävar efter aktiva, långsiktiga och växande partnerskap med våra kunder och leverantörer.

Ansvar: vi förbinder oss till att efterleva våra egna värderingar, uppförandekod, lagkrav, regelverk liksom kvalitets- och miljöstandarder (ISO 9001 and ISO 14001).

Hållbar verksamhet: vi utvecklar kontinuerligt våra produkter, logistikkedjan och våra tjänster för att röra oss i en allt mer hållbar riktning och att aktivt rapportera om våra prestationer till intressenterna.

ISO 9001 och ISO 14001-certifierade

I september 2021 fick Touchpoint både ISO 9001- och ISO 14001-certifiering av Inspecta Sertifiointi Oy.

ISO 9001 standard är världens mest kända verktyg för byggande och utveckling av kvalitetsledningssystem.

ISO 14001 är i sin tur ett av de mest kända modellerna för miljöledningssystem. Det hjälper organisationer att förbättra sin miljöstyrning och att stödja hållbar utveckling.