Rester

Vårt mål är att lösa avfallsproblemet inom textilindustrin. Eftersom det inte fanns en färdig lösning för återvinning av textilier, kavlade vi upp ärmarna och startade vår egna förädlingsanläggning för uttjänta textilier.
Vi gör kläder efter behov och tar hand om dem på ett ansvarsfullt sätt när de nått slutet av sin livslängd
Vår planet drunknar i sopor. Enbart i Skandinavien skapas mer än 360 miljoner kilo textilavfall varje år och det mesta bränns upp. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi i textilindustrin är nödvändig eftersom den inte kan vila på endast nytillverkade textilier.
"Processanläggningen i Paimio inleder en ny era i Finlands textilindustri."
Vi vill inte vara en del av problemet med textilavfallet och tar därför vårt ansvar genom att erbjuda våra kunder lösningar för att ta hand om avfallet. Nordens första industriella förädlingsanläggning för textilier öppnades i Paimio 2021. Syftet är att tillverka nya råvaror från textilavfallet.

Rester Oy - som grundades av Touchpoint och flera andra aktiva aktörer i textilindustrin – är ett företag vars mål är att bygga en kommersiellt gångbar och internationellt viktig lösning för textilåtervinning och därmed skapa en cirkulär ekonomi.
Anläggningen i Paimio kommer att vara starten på en ny era för cirkulär ekonomi beträffande textilier i Finland. Som pionjärer i branschen lanserar vi ett systemskifte i Skandinavien. Den framtida anläggningen kommer årligen att kunna hantera 12 000 ton textilier som nått slutet av sin livslängd, vilket motsvarar ungefär 10% av Finlands textilavfall.

Båda produktionslinjerna skapar återvunnet fiber som i sin tur kan användas på olika sätt i industrier, inklusive garn och tyg, som isoleringsmaterial i bygg- och fraktindustrierna, ljuddämpning, kompositer, ickevävda och filtermaterial samt andra tekniska textilier så som geo-textilier. Läs mer om Rester här.

Ta tillbaka

Från början av 2021 åtar vi oss att återvinna alla textilier som vi har producerat, till råmaterial.
Från 2021 är det vårt åtagande att på ett ansvarsfullt sätt återvinna alla textilier som vi levererar till våra kunder och att årligen rapportera återvinningsvolymer.

För varje ny kollektion arbetskläder vi levererar, kommer vi att ta tillbaka en lika stor mängd uttjänta textilier från våra kunder. Våra kunders gamla textilier omvandlas till nya råmaterial för industriella behov, helt i enlighet med våra mål.