‹   Ajankohtaista

Kurkistus asiakastyytyväisyyskyselyymme 2023

17.8.2023

Meille asiakkaidemme tyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää ja siksi teemmekin säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä, jotta voimme kehittää toimintaamme myös niiden pohjalta. Seuraavaksi hieman dataa tämän kevään kyselystämme.

 

Suurin osa kyselyymme vastanneista(53.3%) työskentelee hankintatehtävissä ja seuraavaksi suurin (29.6%) johdon tehtävissä, loput vastanneista jakautui melko tasaisesti erilaisiin työtehtäviin. Enemmistöllä vastaajista (56.6%) oli jo pitempi kokemus yhteistyöstä kanssamme.

Oli mukava huomata, että Ukrainan sodan aiheuttamasta resurssipulasta ja raaka-aine ongelmista huolimatta asiakkaidemme tyytyväisyys tuotteisiimme oli kasvanut. Siinä missä viime vuonna suurin osa (34,7%) antoi tuotteidemme arvosanaksi 8 antoi tänä vuonna suurin osa (30%) tuotteelle arvosanaksi 9 (asteikko 1-10). Tuotteiden hinta-laatu suhde koettiin edelleen hyväksi ja suurin osa (25%) asiakkaistamme antoivat Touchpointin asiakaspalvelulle arvosanaksi 9.

Vastaajien tyytyväisyys Touchpointin hinta- laatu suhdetta kohtaan jakautui seuraavanlaisesti.

Avoimissa vastauksissa saimme korjaavaa palautetta toimitusajoista sekä lähetyksistä. Tunnistamme, että osalle asiakkaistamme tulee lähettää kaikki tilatut tuotteet kerralla, ja osalle on parempi lähettää tilaukset useammassa erässä. Joten kehitystehtäväksi meille jää seuraaville vuosille sopeuttaa toimituksemme paremmin asiakaskohtaisesti.

Positiivista palautetta tuli erityisesti palvelumme osalta. Olemme tästä hyvin ylpeitä, sillä haastava ja muuttuva maailmantilanne on tuonut ennennäkemättömiä haasteita, joita olemme päässet asiakkaidemme kanssa yhdessä ratkomaan ja tämä onkin osaltaan lisännyt vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa. Haasteet kohdataan jatkossakin Touchpointilla läpinäkyvästi ja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Haluamme kiittää vielä kaikkia asiakastyytyväisyyskyselyymme osallistuneita! Saimme paljon arvokasta tietoa, jolla voimme parantaa palveluamme entisestään! Meille saa myös laittaa milloin tahansa palautetta tai kehitysideoita muutenkin, otamme sen vastaan mielellämme.

Aurinkoista alkavaa syksyä!