‹   Ajankohtaista

Touchpoint of View: Työvaatteesta työvaatteeksi - missä mennään?

16.12.2022

Kerroimme aiemmin tänä vuonna projektistamme kehittää uutta korkealaatuista kierrätettyä työvaatemateriaalia yhdessä Klopman/TDV:n sekä Resterin kanssa. Projektissa vanhat työvaatteet kerätään Touchpointin asiakkailta, Rester Oy kierrättää ne uudeksi kierrätetyksi tekstiilikuiduksi ja Klopman/TDV vastaa kankaan valmistuksesta. Työvaatteen suljettu kierto on ollut visionamme jo pitkään ja nyt olemme ottaneet konkreettisia askelia sitä kohti. Kun tavoitteena on kehittää työvaatekankaita ja vaatteita, jotka täyttävät korkeimmat laatu- ja kestävyysstandardit on projektissa huomioitava monenlaisia asioita. Nyt avaamme hiukan missä menemme tällä hetkellä projektin osalta.

Lähtötilanteessa valitsimme tavoitemateriaalit kestävän kehityksen pohjalta. Asiakasnäkökulmasta joustava laatu olisi ollut mielenkiintoisin, mutta koska olemme täysin uuden tuotekehitettävän raaka-aineen kanssa tekemisissä niin haluamme varmistaa parhaan mahdollisen laadun perusraaka-aineista. Lisäksi elastaani vaatteissa heikentää merkittävästi niiden kierrätettävyyttä. Valitsimme lopulta pari vaihtoehtoista tavoitemateriaalia, joissa on tavoitteena saada sidosta ja vahvuutta.

Mitä on pitänyt huomioida ja varmistaa projektin edetessä?

Millainen raaka-aine:  

- Kuidun laatu

- Kuitupituus

- Kuidun väri

- Kuidun vahvuus sekä kestävyys

- Soveltuvuus langan valmistukseen

Teimme useampia testikokeiluja eri kuitujen tuotantoeristä, joista valikoitui paras mahdollinen kierrätettävistä materiaaleista mekaanisesti kuidutettu raaka-aine. Langaksi kehrättävän kuidun ominaisuuksiin vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi Resterin prosessin aikainen lämpötila ja ilmankosteus.  

Tuotettavan langan ominaisuudet:  

- Langan kuitutiheys

- Kuidun pituus

- Langan kierteisyys

- Langan kestävyys

- Langan kuitusisältö

- Millä kuituyhdistelmällä päästään parhaaseen lopputulokseen

- Mikä on kierrätettävän kuidun sisällön määrä suhteessa muihin kuituihin

Langan ominaisuuksien osalta olemme tehneet useita lankatestejä ennen kuin lankaa päästään kehräämään. Tavoitteenamme on paras mahdollinen lanka, jolla saavutetaan työvaatekäyttöön soveltuva kangas. Kun lanka on valmis ja hyväksi todettu, niin pääsemme kutomaan itse kangasta. Materiaalin valmistuksessa on tehty koostumustestejä eri kuteen ja loimen lankaluvuilla. Materiaalille tehdään myös vielä teknisten ominaisuuksien testejä esim. hankauksen kesto ja kutistuvuus.  

Projektin yhteistyökumppaneiden valinta kustannustehokkaan materiaalin aikaansaamiseksi on myös vaatinut paljon valintoja ja päätöksiä. Aikataulullisesti jokainen vaihe on vienyt projektissa aikaa enemmän kuin alussa arvioimme, mutta haluamme tarjota markkinoille toimivan ja ekologisen materiaalin

Mitä haasteita projektissa on ilmennyt?

- Covid (tätä tuskin tarvitsee avata enempää)

- Kierrätetyn polyesterin kysyntä markkinoilla kasvanut räjähdysmäisesti: haasteina saatavuus, aikataulut ja rahtien hinnat

- Kierrätettyjen kangaslaatujen kysyntä on kasvanut mikä taas on tuonut paljon uusia toimijoita markkinoille  

Aikamoinen projekti, eikö! On niin paljon huomioitavaa, kun materiaalista tehdään sosiaalisesti sekä ekologisesti kestävää ja vielä kustannustehokkaasti! Tavoitteemme on saada uusi suljetun kierron kankaamme valmiiksi ensi vuonna, joten pysykää kuulolla!