Kaukokiito

Henkilöstön toiveet huomioiden valmistettiin kuljetusalan edelläkävijöiden työvaatemallisto.

Kuljetusalan edelläkävijän työvaatteet

Suunnittelimme uuden malliston yhteistyössä Kaukokiito-ketjun työvaatetyöryhmän kanssa vuonna 2022. Malliston teemana on ”kuljetusalan edelläkävijän työvaatteet”, ja se vastaa osaltaan Kaukokiidon vuoden 2022 kantaviin teemoihin ”työturvallisuus ja vastuullisuus”. Työvaatemalliston suunnittelussa otettiin huomioon erilaiset työskentelyolosuhteet, työergonomia sekä materiaalien hengittävyys ja huolto. Materiaaleiksi valittiin nykyaikaiset ekologiset työvaatekankaat. Liikennöitsijöiden työntekijöistä koostuva ryhmä koekäytti työvaatteet, ja Touchpoint hienosääti malliston tuotantokuntoon palautteet huomioiden. Henkilöstö tuli mukaan työvaateprojektiin jo alkumetreillä, jolloin haastattelimme käyttäjiä ja huomioimme heidän esille tuomansa työvaatteisiin liittyvät tarpeet. Testiryhmä koki yhdeksi tärkeäksi parannettavaksi osa-alueeksi työssä jaksamisen ja sen parantamisen mukavilla, joustavilla ja hengittävillä työvaatteilla.

Vaatimukset tuotteille

Vaatteiden täytyy olla alan vaatimukset täyttävät, ekologiset sekä erittäin kovaakin kulutusta kestävät. Kaukokiidon arvojen mukaista on myös, että vaatteet kulutetaan loppuun ja ne pystytään kierrättämään vastuullisesti.

Valitut materiaalit

Nykyaikaiset ja ekologiset työvaatekankaat.

Henkilöstö tuli mukaan työvaateprojektiin jo alkumetreillä, jolloin haastattelimme käyttäjiä ja huomioimme heidän esille tuomansa työvaatteisiin liittyvät tarpeet. Testiryhmä koki yhdeksi tärkeäksi parannettavaksi osa-alueeksi työssä jaksamisen ja sen parantamisen mukavilla, joustavilla ja hengittävillä työvaatteilla, kertoo myyntijohtaja Joni Mäenpää Touchpointista.

̶  On mahtavaa päästä vaatettamaan kuljetusalan perinteikästä yritystä Kaukokiitoa. Tämä on uusi, suuri askel meille Touchpointissa, ja edistää Kaukokiidon edelläkävijyyttä vastuullisuustyössään. Vanhoille loppuunkäytetyille työvaatteille meillä on tarjota uusi elämä teollisuuden raaka-aineina. Tässä hyödynnämme omistamaamme poistotekstiililaitos Resteriä, Joni Mäenpää kuvailee tekstiilien kierrätystä.

Halusimme aloittaa yhteistyön Touchpointin kanssa, sillä uskomme heidän työvaatealan edelläkävijänä tuovan vastuulliset materiaalivalinnat sekä kokonaispalvelun myös kuljetusliiketoiminnan työvaatteisiin. Arvojemme mukaista on, että vaatteet kulutetaan loppuun ja ne pystytään kierrättämään vastuullisesti. Tähän Touchpointilla oli hyvä kotimainen ratkaisu valmiina, jatkaa Kaukokiidon Tuotantopäällikkö Harri Puotinen.

Yli 2000
Työvaatteiden käyttäjiä
No items found.