Sakupe

“Työturvallisuus ja potilastyön turvallisuus ovat avainasemassa terveydenhuollon työvaatteiden suunnittelussa, ja siksi oli tärkeää ottaa kehitystyöhön mukaan asujen loppukäyttäjiä. Halusimme toimivuuden ja turvallisuuden lisäksi kiinnittää huomiota myös kestävän kehityksen näkökulmaan ja tekstiilien elinkaareen.”

Ympäristöarvot ratkaisivat terveydenhuollon työvaatekilpailutuksessa

Touchpoint valittiin Sakupen uudeksi yhteistyökumppaniksi kilpailutuksen kautta. Mullistava kilpailutus nosti valintakriteereiksi hinnan ja laadun ohella kestävyyden ja kierrätettävyyden. Loimme terveydenhuollon työvaatemalliston, jonka suunnittelussa korostettiin kestävää kehitystä niin elinkaareen vaikuttavissa materiaalivalinnoissa kuin poistotekstiilistä huolehtimisessa. Mallistoon kuuluvat mikrokuidusta valmistetut asut tullaan pitkän elinkaarensa päässä vielä kierrättämään uudelleen raaka-aineeksi sen sijaan, että ne hävitettäisiin polttamalla. Asu on kehitetty yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Loppukäyttäjän osallistaminen oli erittäin tärkeä osa malliston kehittämistä.

Vaatimukset tuotteille

Kierrätettävyys, turvallisuus ja mukavuus olivat tärkeitä tekijöitä Sakupen malliston valinnassa.

Valitut materiaalit

Mikrokuidusta valmistettu asu, joka voidaan uudelleen kierrättää raaka-aineeksi.

Uudet mallistot otetaan ensimmäisenä käyttöön Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuoden 2020 alussa. Myöhemmin käyttö laajentuu koskemaan Sakupe Oy:n kaikkien viiden sairaanhoitopiirin asiakkaita eli yhteensä jopa 20 000:tta henkilöä.

20 000
loppukäyttäjää yhteensä
No items found.